Gå til hovedindhold

Livet på Støberigården

På Støberigården skal du opleve at være i din egen bolig med privathed og nærhed kombineret med plejehjemmets tryghed - et såkaldt leve- og bomiljø. Vi vægter din medbestemmelse og selvbestemmelse højt.

Indhold

  Vi vil gerne hjælpe dig med at bevare dine færdigheder med udgangspunkt i de små hverdagsting, hvor du selv kan hjælpe til. Dette kunne for eksempel være selv at tage tøj på, klare badet selv, samvær med andre, gå en tur mv. Vi lægger vægt på individuelle behov, og at du får en hverdag, der mest mulig ligner den du kommer fra. På denne måde kan det være med til at give indhold i hverdagen og dermed også livskvalitet.

  Vi tilbyder en indflytningssamtale, hvor vi drøfter dine ønsker og behov og laver aftaler for plejen og omsorgen. Du bliver tilknyttet to kontaktpersoner og en kontaktsygeplejerske.

  I de enkelte boenheder afholdes beboermøder hver 2. / 3. måned. Her bliver husets økonomi gennemgået, madplanen bliver lagt og vi drøfter andre daglige praktiske ting. Vi lægger meget vægt på, at alle efter evne er involverede og delagtiggjort i hverdagen. Vi hjælper også hinanden i boenhederne med at lave maden.

  Du har mulighed for at komme over i Centerbygningen, hvor I kan mødes på tværs af husene. Der er mange forskellige aktiviteter på udvalgte dage f.eks. fælles aktivitetsdag for beboere og personale, gymnastik, banko, fællessang, gudstjeneste, foredrag, håndarbejde osv. Nogle gang holder vi også større arrangementer - vi har tidligere haft arrangementer med Birthe Kjær, Ricard Ragnvald samt russiske dansere.

  Alle vores arrangementer og aktiviteter annonceres i vores husavis.

  Vi har vores egen invalide bus, som vi i 2009 fik af en anonym giver. Det giver muligheder for at leje bussen og derved styrke fællesskabet og give oplevelser ved at komme ud i det blå.

  Vi har en café i Centerbygningen, hvor øens pensionister kan komme for at nyde mad og have hyggeligt samvær. Caféen drives af Centralkøkkenet Skovparken og personale.

  Som beboer på Støberigården har du mulighed for at få to frokostretter om ugen, hvis du hellere vil spise i caféen end hjemme. Prisen er inkluderet den kostpris du betaler i forvejen. Du og dine pårørende er altid velkomne til at købe maden i caféen til rimelige priser.

  Vi lægger meget vægt på, at Støberigården er dit nye hjem og derfor har du brug for tilknytning til dine omgivelser på samme vis som tidligere. Vi håber din familie vil komme og har lyst til at deltage i din hverdag. Du er meget velkommen til at have gæster også til spisning m.m. - der er også mulighed for at have en overnattende gæst.

  På Støberigården vægter vi samarbejdet med de pårørende meget højt. Samarbejdet er altafgørende for, hvordan du vil klare dig ved boligskiftet. Det skal dog som udgangspunkt altid være dig, der selv afgør, hvem der skal inddrages og hvor meget. Det er meget vigtigt, hvis der opstår problemer, at der er et godt samarbejde mellem personale, dig og dine pårørende og en åben og tillidsfuld omgangstone.

  Vi håber, at dine pårørende vil fortsætte med at være en støtte og hjælp for dig. Dette er med til at skabe tryghed, da der er sket en markant ændring i din tilværelse. Vi er også opmærksomme på, at følelser og oplevelser fortsat skal deles med hinanden. Nogle mennesker kan ændre personlighed, og herved kan kærligheden og omsorgen få trange kår. Ændringen kan udløse sorg og fortvivlelse og tålmodigheden sættes på en hård prøve.

  Som pårørende skal I vide, at vi bedst kan tilgodese beboernes behov med jeres medvirken, da det er jer, der kender beboeren bedst. Der er derfor ingen fornærmelse af personalet, hvis du som pårørende griber støvsugeren eller støvkluden.

  Vi har et bruger- og pårørenderåd, som består af repræsentanter fra de enkelte boenheder. Det kan både være beboere og pårørende samt en personalerepræsentant og endelig lederen, som fungerer som sekretær for rådet.

  Vi har også et Centerråd med en gruppe frivillige tilknyttet Støberigården.

  Se vedtægter

  Morsø Kommunes Visitation skal visitere dig til en plejebolig. For at blive visiteret til en plejebolig kræves det, at du ikke længere kan klare dig i din hidtidige bolig og har et omfattende behov for pleje, samvær og aktiviteter. Du skal endvidere selv udtrykke ønske om at ville bo i en plejebolig.

  Hvis du har behov for en plejebolig, kan du henvende dig til Morsø Kommunes Visitation på telefon 9970 6348.

  Om
  Boliger
  Personale