Personale

Der er ca. 72 ansatte fordelt på social- og sundhedspersonale, sygeplejersker, administrativ medarbejder, aktivitetspersonale, pedel, rengøringsassistent, gruppekoordinatorer samt leder.
Der afholdes løbende kurser, som styrker os i arbejdet med demens og hjerneskadede. Vi arbejder ud fra de neuropædagogiske principper og laver neuropædagogiske refleksioner.

Hver enhed har fast personale, dog med samarbejde på tværs af boenhederne efter behov. Der er mulighed for at kontakte plejepersonalet døgnet rundt. Fra kl. 23.00-7.00 er der to nattevagter, som har tilsyn med de 64 lejligheder.

Støberigården er et uddannelsessted, hvor vi har social- og sundhedselever samt sygeplejeskeelever i praktik. I boksen kan du se mere om at blive social og sundhedselev i Morsø Kommune.

Hjælp til rengøring ydes efter Morsø Kommunes kvalitetsstandard for praktisk bistand.