Personale

Der er ca. 72 ansatte fordelt på social og sundhedspersonale, sygeplejersker, administrativ medarbejder mv.

Medarbejderne består af social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter, centersygeplejersker, aktivitetspersonale, enkelte ufaglærte, pedel, rengøringsassistent, administrativ medarbejder, gruppekoordinatorer og lederen. 

Der afholdes løbende kurser, som styrker os i arbejdet med demens og hjerneskadede. Vi arbejder  vi  ud fra de neuropædagogiske principper og laver neuropædagogiske refleksioner.

Hver enhed har fast personale, dog med samarbejde på tværs af boenhederne efter behov. Der er mulighed for at kontakte plejepersonalet døgnet rundt. Fra kl. 23.00-7.00 er der to nattevagter, som har tilsyn med de 64 lejligheder.

Støberigården er et uddannelsessted, hvor vi har social- og sundhedselever samt sygeplejeskeelever i praktik. I boksen kan du se mere om at blive social og sundhedselev i Morsø Kommune.

Hjælp til rengøring ydes efter Morsø Kommunes standard for praktisk bistand.