Gå til hovedindhold

Personale

Der er ca. 72 ansatte fordelt på social- og sundhedspersonale, sygeplejersker, administrativ medarbejder, aktivitetspersonale, pedel, rengøringsassistent, gruppekoordinatorer samt leder.

Indhold

  Der afholdes løbende kurser, som styrker os i arbejdet med demens og hjerneskadede. Vi arbejder ud fra de neuropædagogiske principper og laver neuropædagogiske refleksioner.

  Hver enhed har fast personale, dog med samarbejde på tværs af boenhederne efter behov. Der er mulighed for at kontakte plejepersonalet døgnet rundt. Fra kl. 23.00-7.00 er der to nattevagter, som har tilsyn med de 64 lejligheder.

  Hjælp til rengøring ydes efter Morsø Kommunes kvalitetsstandard for praktisk bistand.

  Støberigården er et uddannelsessted, hvor vi har social- og sundhedselever samt sygeplejeskeelever i praktik. 

  Se mere om blive Sosu-elev i Morsø Kommune her

  Morsø Kommunes Visitation skal visitere dig til en plejebolig. For at blive visiteret til en plejebolig kræves det, at du ikke længere kan klare dig i din hidtidige bolig og har et omfattende behov for pleje, samvær og aktiviteter. Du skal endvidere selv udtrykke ønske om at ville bo i en plejebolig.

  Hvis du har behov for en plejebolig, kan du henvende dig til Morsø Kommunes Visitation på telefon 9970 6348.

  Om
  Boliger
  Livet